Bli medlem

Välkommen till Svenska Distriktsläkarföreningen

Svenska Distriktsläkarföreningen är den fackliga föreningen för alla specialister i allmänmedicin som arbetar inom primärvården i Sverige och alla andra kollegor och blivande specialistläkare med intresse för allmänmedicinens och primärvårdens frågor. Vi representerar offentlig och privat verksamhet och tillvaratar specialisten i allmänmedicins intressen i fackliga och politiska frågor. Läs om föreningen och medlemsskap här

 


 

Årets allmänläkarvän 2016 utsedd!
Årets allmänläkarvän 2016 blev Göran Stiernstedt, regeringens utredare och nationell samordnare för ett effektivare utnyttjande av vårdens resurser - SOU 2016:2
Motiveringen lyder: ”Årets allmänläkarvän, Göran Stiernstedt, har efter en gedigen utredning av den svenska hälso- och sjukvården, Effektiv vård, kommit fram till flera förslag till förbättring av flöden och effektivitet. Glädjande nog lyfts primärvården fram som grunden i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och att den viktigaste åtgärden för att i framtiden skapa en effektivare sjukvård är att bygga upp och bygga ut primärvården till en allt starkare aktör med fler allmänläkare och en starkare allmänmedicin”.