Bli medlem

Distriktsläkaren

 

Diabeteskongress – EASD 2016

Med hjälp av medel från DLFs Samfond hade jag möjlighet att  delta  i  årets  stora  europeiska   diabeteskongress   EASD.  I  år samlades  världens  ledande  diabetesforskare  12–16  september  i  München för att  presentera och diskutera de senaste forskningsresultaten. EASD-kongressen syftar  till  att  förbättra  vår  förståelse  för diabetes,  bygga  broar,  främja  samarbeten  och  forskning, samt att förmedla kunskap och främja inom diabetesområdet.

Läs hela artikeln i senaste numret av "Distriktsläkaren"