Bli medlem

Distriktsläkaren

 

Arbetsmiljön ska vara hälsosam

En god arbetsmiljö är den mest vinstgivande investering en  arbetsgivare  kan  göra.  Arbetsolyckor  och  arbets-sjukdomar har för många yrkeskategorier sjunkit över tiden genom kloka lagar och föreskrifter. Men nu ökar sjukskrivningarna och socialförsäkringskost-naderna skenar. En oacceptabel tidspress i kombination med stort ansvar och bristande möjligheter att kunna påverka det egna arbetet leder till kronisk stress hos många. Lagar, avtal och föreskrifter följs inte av alla uppdragsgivare. Nedan finns hänvisning till några viktiga dokument – torr och trist läsning – men det kan vara bra att snabbt hitta dem på mobilen eller på läsplattan i en speciell situation.

Läs hela artikeln i senaste numret av "Distriktsläkaren"